SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

JAVNI POZIV


za iskaz interesa za energetsku obnovu obiteljskih kuća, subvencije za ugradnju toplinskih pretvarača (kolektori), ugradnju kotlovskog susatava na biomasu za centralno grijanje te ugradnja energetski učinkovite vanjske stolarije i toplinske izolacije vanjske ovojnice.

Pozivamo sve vlasnike obiteljskih kuća zainteresiranih za energetsku obnovu obiteljskih kuća da svoj interes za to iskažu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Smokvica, najkasnije do 15. prosinca 2014. godine.

Više na linku.