A A A

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode


OBAVJEŠTAVA
javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

JAVNU RASPRAVU
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU „KOTACA“ U OPĆINI SMOKVICA

Javna rasprava trajat će 30 dana, u vremenu od 04. rujna do 02. listopada 2014. godine. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je upravna zgrada Općine Smokvica, Smokvica 80., svakog radnog dana od 9,00 –14,00 sati.

Više na linku.