SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:

Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
  

RAD SA STRANKAMA:


Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati

   
A A A

U okviru Programa IPARD mjera 301 (kanalizacija Brna, treća, četvrta i peta etapa I. faze izgradnje) 26. i 27. veljače 2014. godine, ovlašteni predstavnici Europske unije (supervizor i dvoje kontrolora) u nazočnosti Općinskog načelnika Općine Smokvica Lenka Salečića obavilo je redovnu kontrolu projektirane trase kanalizacijskog sustava te pregled ostale relevantne dokumentacije.

Riječ je o uobičajenoj aktivnosti predstavnika Europske unije iz koje će se u okviru Programa IPARD mjere 301 bespovratnim sredstvima financirati gradnja ovoga dijela kanalizacijskog sustava.