SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske na konferenciji za medije 21. veljače prikazalo je program "KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA".

Program je sastavljen od 4 paketa mjera usmjerenih na:

  • povećanje kvalitete ponude i usluge
  • razvoj posebnih oblika turizma
  • pripremu dokumentacije i
  • muđenarodnu prepoznatljivost

Namijenjen je subjektima malog gospodarstva, seljačkim domaćinstvima i fizičkim osobama. Ukupni iznos programa je 26,65 milijuna kuna.

Predmet ovog programa je dodjela bespovratnih sredstava.

Prijave se podnose on-line, na propisanom obrascu (KTG/14), koji je dostupan na službenom webu MINT-a:
www.mint.hr/prijavnice 
Prijave počinju 28.veljače 2014.Zahtjevi se zaprimaju do 15.travnja 2014. Više o programu možete pročitati na linku ispod:

Konkurentnost turističkog gospodarstva


{fcomment lang=191}