SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:

Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
  

RAD SA STRANKAMA:


Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati

   
A A A

 

 

U sklopu projekta MESHARTILITY i realizacije aktivnosti unutar WP3: skupljanje podataka o potrošnji, DUNEA je postavila anketu za kućanstva na sljedećem linku:


www.dunea.hr/web/anketa/


Skupljanjem detaljnijih podataka će rezultirati kvalitetnijom situacijskom analizom i Akcijskim planom učinkovitog gospodarenja energijom.