SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

 

 

U sklopu projekta MESHARTILITY i realizacije aktivnosti unutar WP3: skupljanje podataka o potrošnji, DUNEA je postavila anketu za kućanstva na sljedećem linku:


www.dunea.hr/web/anketa/


Skupljanjem detaljnijih podataka će rezultirati kvalitetnijom situacijskom analizom i Akcijskim planom učinkovitog gospodarenja energijom.