POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave:

Nabava usluge izrade projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju potpornog zida na kolodvoru u Smokvici

Procijenjena vrijednost nabave:

144 583,33 kn

Evidencijski broj nabave:

4/2018

VEZANI DOKUMENTI: