A A A

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE:

"Sanacija nerazvrstanih cesta na području općine Smokvica, faza 2"

Procjenjena vrijednost nabave: 401.560,00 kn

(četiristo jedna tisuća petsto šezdeset kuna)

Evidencijski broj nabave: 1/2022

PRILOZI: