A A A

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE:

"Nabava spremnika za miješani komunalni otpad"

Procjenjena vrijednost nabave: 13 000 €

(trinaest tisuća eura)

Evidencijski broj nabave: 1/2023

PRILOZI: