A A A

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE:

"Uređenje pomoćnog sportskog igrališta"

Procjenjena vrijednost nabave: 27 000 €

(dvadeset sedam tisuća eura)

Evidencijski broj nabave: 3/2023

PRILOZI: