SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

POZIV

Pozivamo ustanove, udruge i pojedince u obrazovanju, kulturi, sportu, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Smokvica za 2018.g.

Svi oni koji su koristili sredstva  Proračuna Općine Smokvica tijekom 2017.g. moraju uz Prijedlog obavezno dostaviti i financijsko izvješće iz kojeg će biti vidljivo u što su utrošena proračunska sredstva  u protivnom neće biti uvršteni u raspored sredstava za 2018.g.

Prijavnice se mogu preuzeti na donjoj poveznici ili u uredu Općine smokvica svakim radnim danom od 8 - 16 sati.

PREUZIMANJE POZIVA

PREUZIMANJE PRIJAVNICE