A A A

Općina Smokvica je temeljem Zakona o cestama, kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste, započela postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Ovim Javnim pozivom se građani Općine Smokvica obavještavaju da je izrađen geodetski elaborat izvedenog stanja za dio nerazvrstanim cesta u Smokvici i Brni, te su elaboratom obuhvaćene čestice koje se mogu vidjeti u JAVNOM POZIVU.

Uvid u elaborat građani mogu obaviti u razdoblju od 21. studenog 2017. do 30. studenog 2017. osim subote i nedjelje u vremenu od 8:00 do 16:00 sati na adresi Općine Smokvice.

JAVNI POZIV PREUZIMANJE