SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:

Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
  

RAD SA STRANKAMA:


Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati

   
A A A

PREDSTAVLJANJE MJERA 6.2.1 I MJERA 6.3.1 RURALNOG RAZVOJA

Predstavljanje će biti 14. ožujka (srijeda) u 17:00 sati u prostorijama doma kulture - Klavir sala u Blatu.

  • 6.2.1. - 50 000 eura za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti (turizam u ruralnom području, tradicijski i umjetnički obrti, usluge, prodaja i prerada)
  • 6.3.1. - 15 000 eura za mala poljoprivredna gospodarstva

Predstavljanje organizira tvrtka Agrarno savjetovanje u suradnji sa Savjetodavnom službom.