SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se kandidati čija je dokumentacija za natječaj „Viši referent za računovodstvo, proračun i financije“ uredno dostavljena da će se provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju) obaviti

 

dana, 29. svibnja 2018. godine (utorak)

u Vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 14,00 sati