A A A

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave:

Izrada izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Općine Smokvica

Procijenjena vrijednost nabave:

199 500,00 kn

Evidencijski broj nabave:

5/2018

VEZANI DOKUMENTI: