A A A

 

 

Pozivaju se ustanove, udruge i pojedinci u obrazovanju, kulturi, sportu, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Smokvica za 2019. godinu.

Prijedlozi se mogu poslati najkasnije do 30. studenog 2018. godine.

Svi oni koji su koristili sredstva Proračuna Općine Smokvica tijekom 2018.godine, moraju uz prijedlog obavezno dostaviti i financijsko izvješće iz kojeg će biti vidljivo u što su utrošena proračunska sredstva. U protivnom neće biti uvršteni u raspored sredstava za 2019. godinu.

POZIV 

PRIJAVNICA