SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Smokvica

Jani uvid održat će se u trajanju od 30 dana, od 19. kolovoza 2019. do 17. rujna 2019. godine. Javno izlaganje održati će se 10. rujna 2019. u Sportskoj dvorani u Smokvici.

PREUZIMANJE OBJAVE