Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Smokvica

Jani uvid održat će se u trajanju od 30 dana, od 19. kolovoza 2019. do 17. rujna 2019. godine. Javno izlaganje održati će se 10. rujna 2019. u Sportskoj dvorani u Smokvici.

PREUZIMANJE OBJAVE