A A A

[ NATJEČAJ ZA POPUNU 2 RADNA MJESTA U OPĆINI SMOKVICA ]

Općina Smokvica je raspisala Javne natječaje za popunu 2 radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Smokvica. Radi se o natječaju za Pročelnika/cu Jedinstvenog upravnog odjela i natječaju za Višeg referenta za računovodstvo, proračun i financije.
Natječaji su objavljeni danas u Narodnim novinama, tako da od danas (02.08.) počinju teći rokovi.
Više o natječajima: