A A A

Javni uvid održat će se u trajanju od 30 dana, od 19. kolovoza 2019. do 17. rujna 2019.

Javno izlaganje održat će se 10. rujna 2019. u prostorijama sportske dvorane Smokvica, s početkom u 11:00 sati.

JAVNA RASPRAVA