SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

 

 
Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica, za dan,
 

16. travnja 2020. g. (četvrtak)

u Vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 10,00 sati

 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći D n e v n i r e d:

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje Sporazuma zajedničkog koordiniranja poslova i aktivnosti civilne zaštite na području Grada i Općina sa otoka Korčule.

     PRIJEDLOG ODLUKE

     SPORAZUM o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada i Općina sa otoka Korčule

     Uputa županijskim stožerima

     Dopuna Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.