A A A

Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica, kao nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Smokvica, objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Smokvica

Prijedlog Plana bit će stavljen na javni uvid u trajanju od 10 dana, od 7. travnja 2021. do 16. travnja 2021. Javno izlaganje održat će se 12. travnja 2021. s početkom u 12:00 sati putem livestreama.

JAVNA RASPRAVA