SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

DPPUO Smokvica | Ponovna javna rasprava | Javno izlaganje

https://zoom.us/j/98097660544?pwd=Nk9tZ053WFlnTXd2eGs5c3dnR3B6UT09

Izlaganje je na ZOOM-u.

A A A

Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica, kao nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Smokvica, objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Smokvica

Prijedlog Plana bit će stavljen na javni uvid u trajanju od 10 dana, od 7. travnja 2021. do 16. travnja 2021. Javno izlaganje održat će se 12. travnja 2021. s početkom u 12:00 sati putem livestreama.

JAVNA RASPRAVA