SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica saziva se za

ponedjeljak, 14. lipnja 2021. godine

u Sportskoj dvorani u Smokvici s početkom u 18 sati

DNEVNI RED:

 1. Izbor Mandatne komisije
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
  • Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća
  • Svečana prisega članova Općinskog vijeća
 3. Izbor Komisije za izbor i imenovanje
 4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća
 5. Izbor podpredsjednika Općinskog vijeća
 6. Izbor Komisije za statut i poslovnik
 7. Izbor Komisije za proračun