A A A

Na temelju članka 45. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica„ br.3/09,22/13,6/18 i 5/21),Općinski načelnik donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU TJEDNA ŽALOSTI NA PODRUČJU OPĆINE SMOKVICA

 

Članak 1.

Povodom tragične smrti i sahrane naših troje mladih mještana, koji su stradali u prometnoj nesreći 2. siječnja 2022.g., proglašavam tjedan žalosti u Općini Smokvica u trajanju od 03.Siječnja 2022. godine do 10. Siječnja 2022. godine.

 

Članak 2.

Tjedan žalostio bilježava se obaveznim isticanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Smokvica i drugim javnim zgradama i mjestima na području Općine Smokvica. U slučaju da zastava nije na koplju stavlja se crni flor preko zastave.

 

Članak 3.

U tjednu žalosti na javnim mjestima na području Općine Smokvica neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da sadržaje u okviru svojeg poslovanja obavljaju primjereno tjednu žalosti.

 

Članak4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj stranici OpćineSmokvica.

 

 

 

 

   NAČELNIK:

Kuzma    Tomašić