SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Poziva se Michael Marko Salečić, Currarong, Australija, kao korisnik grobnog mjesta na groblju u Smokvici da u roku od 30 dana od objave ovog poziva preuzme opremu i uređaje sa grobnog mjesta kako bi se isto moglo dodjeliti drugom korisniku.

Preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta je moguće uz prethodno podmirenje dužnog iznosa grobne naknade jer će se u protivnom smatrati da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

JAVNI POZIV