A A A

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Smokvica dana 13. lipnja 2022. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Smokvica

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za radno mjesto direktora“ na adresu: Turistička zajednica Općine Smokvica, Brna 525, 20272 Smokvica, osobno ili preporučenom, a krajnji rok za dostavu prijava je21. lipnja 2022. godine, tj.8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na službenim stranicama Turističke zajednice Općine Smokvica i Općine Smokvica bez obzira na način dostave.

VIŠE NA POVEZNICI