A A A

ADVENT U SMOKVICI 2023. 

 

JAVNI POZIV 

za zakup sajamske kućice za ugostiteljstvo i trgovinu za vrijeme održavanja manifestacije

"Advent u Smokvici 2023."

 

Općina Smokvica poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup sajamske kućice za ugostiteljsku djelatnost za sudjelovanje na manifestaciji "Advent u Smokvici 2022.".

Manifestacija će se održati na lokaciji "Lučilo u vremenu od 15. prosinca 2023. do 6. siječnja 2024."

 

Više na JAVNOM POZIVU.