A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan,

27. prosinca 2022. g. (utorak)

u vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 17:00 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 6.sjednice
 2. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Smokvica za 2022.godinu
 3. Prijedlog Odluke oizmjenama i dopunama godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica u 2022.godini
 4. Prijedlog Odluke o izmjenamai dopunama godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica u 2022.godini
 5. Prijedlog Odluke o izmjenamai dopunama godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Smokvica u 2022.godini
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Smokvica u 2022.godini
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Smokvica u 2022.godini
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Smokvica za financiranje političkih stranaka Općinkog vijeća Općine Smokvica u 2022.g.
 9. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Smokvica za 2023.godinu  s projekcijama za 2024.god.  i 2025.god.
 10. Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja   komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2023.godinu
 11. Prijedlog Odluke o donošenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2023.godinu
 12. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u športu Općine Smokvica za 2023.godinu
 13. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju  Općine Smokvica za 2023.godinu
 14. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Smokvica za 2023.godinu
 15. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2023.godinu
 16. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.godinu
 17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Smokvica za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2023.godini
 18. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2022.godinu
 19. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 202godinu
 20. Prijedlog Odluke o zabrani radova u turističkoj sezoni u 2023.g.
 21. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Smokvica