A A A

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Smokvica

Općina Smokvica objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Smokvica. Člankom 57. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje se u paušalnom iznosu, pod uvjetima i na način propisan člancima 61. i 82. Zakona. Savjetovanje traje od 30. listopada 2023. godine do 30. studenoga 2023. godine. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. studenoga 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt, osobno na adresu Općina Smokvica, Smokvica 80, 20272 Smokvica, ili putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji je prilog ovom pozivu.

VIŠE...

NACRT ODLUKE