SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

OBAVIJEST

Molimo birače koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja ne  mogu pristupiti na biračko mjesto, a žele glasovati, da o tome obavijeste Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Smokvica na tel. 831-033 na sam dan izbora 0d 7:00 do 12:00 sati.

Cijeli dokument u PDF-u.