A A A

Rezultate izbora 21. svibnja 2017. u *.pdf formatu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Smokvica i Općinskog Načelnika Općine Smokvica možete preuzeti klikom na:

- rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Smokvica

- rezultati izbora za Općinskog Načelnika Općine Smokvica