Dokument u *.pdf formatu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Smokvica možete preuzeti klikom na:  kandidature za Općinsko vijeće