A A A

Dokument u *.pdf formatu pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog Načelnika Općine Smokvica možete preuzeti klikom na:  kandidature za Načelnika