A A A

Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za uređenje dječjeg igrališta na čestici zemlje 9775 k.o. Smokvica u Brni.

 

Dokumenti za preuzimanje u *.pdf formatu:

Odluka o početku bagatelne nabave

- Troškovnik

- obrasci