SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

OPĆINA SMOKVICA I OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

pozivaju Vas na znanstveni skup:

 

140 GODINA

ORGANIZIRANOG OSNOVNOG ŠKOLSTVA U SMOKVICI

 

Govornici:

Dr.sc. Franko Oreb
(povjesničar arheolog)

Tonko Barčot
(povjesničar arhivist)

Irena Didović
(nastavnica)

Marija Radovanović
(Povjesničarka umjetnosti i etnologinja)

Recitacija
Duška Tomašić:
 "Ovjenčana Hrvatska"

Mala dvorana Školske športske dvorane u Smokvici
u nedjelju, 5. veljače 2017.g.
Početak u 17.30 sati

PLAKAT DOWNLOAD