SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:

Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
  

RAD SA STRANKAMA:


Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati

   
A A A

Naziv predmeta nabave: „Nabava komunalne opreme na području Općine Smokvica I. dio”

Procijenjena vrijednost nabave: 26.990,00 kn (bez PDV-a)

 

Naziv predmeta nabave: „Nabava komunalne opreme na području Općine Smokvica II. dio”

Procijenjena vrijednost nabave: 90.645,00 kn (bez PDV-a)