SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:

Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
  

RAD SA STRANKAMA:


Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati

   
A A A

NATJEČAJ

 

za prijem u službu službenika/ce na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica, na radno mjesto: referent za komunalno gospodarstvo - komunalni redar — 1 izvršitelj/ica

VIŠE NA LINKU