A A A

OBAVIJEST

Ovime obavješćujemo kandidate/tkinje koji se prijave na objavljeni Oglas za prijem u službu službenika/ca na određeno vrijeme radi povećanja poslova, u Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica, na radno mjesto : tajnica Općinskog načelnika, u trajanju od tri (3) mjeseca, (KLASA: 112-03/16-01/01; URBROJ: 213804/2-16-112 od 6. srpnja 2016. godine, a koji je oglas dana, 6. srpnja 2016. godine objavljen putem nadležne Službe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te čije prijave na Oglas budu uredne da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/tkinja (pisano testiranje i intervju) obaviti dana:

20. srpnja 2016. godine (srijeda) u Vijećnici

Općine Smokvica s početkom u 10 sati

VIŠE NA LINKU