A A A

Na temelju odredbi članka 19. Stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 86/08 i 61/11) objavljuje se:


PODATKE O OGLASU
za prijem u službu službenika/ce na odredeno vrijeme radi povećanja opsega poslova u trajanju od 3 mjeseca

  • u Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica, na radno mjesto: tajnica Općinskog načelnika, I izvršitelj/ica

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto tajnik/ca Općinskog načelnika:

  • jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, objavljen je putem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana, 6. srpnja 2016. godine.


Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Smokvica, Smokvica 80, 20 272 Smokvica, s naznakom: Oglas za prijm u službu na određeno vrijeme — Jedinstveni upravni odjel, „NE OTVARAJ”, u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa.


VIŠE