A A A

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Općine Smokvica ("Službeni glasnik Općine Smokvica" br. 3/09 i 22/13) sazvana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan:

16. svibnja 2016.g. (ponedjeljak)

u Vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 18 sati


Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED.