SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Općine Smokvica ("Službeni glasnik Općine Smokvica" br. 3/09 i 22/13) sazvana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan:

16. svibnja 2016.g. (ponedjeljak)

u Vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 18 sati


Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED.