A A A

OGLAS

za obavljanje poslova prometnog redara

na području Općine Smokvica

2 izvršitelja (ugovorni odnos: učenički ili studentski)

Na određeno vrijeme od 60 dana (od 1. srpnja do 31. kolovoza).

Više na LINKU.