SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

OBAVIJEST


Obaviješćujemo zainteresirane koji se žele prijaviti na Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godinii (Javni poziv je na ovoj Oglasnoj ploči, na web stranici Općine Smokvica i Dubrovačko-neretvanske županije) da mogu doći u Općinu Smokvica gdje će im biti pružena dodatna informacija i pomoć pri popuni propisanih obrazaca za ostvarenje potpora.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini