SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

JAVNI POZIV

za predlaganje dodjele javnih priznanja Općine Smokvica

Pozivaju se fizičke i pravne osobe, političke stranke, udruge i ostale institucije s područja Općine Smokvica za predlaganje dodjele javnih priznanja pojedincima i institucijama s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Smokvica.

Javna priznanja se dodjeljuju u povodu Dana Općine Smokvica, 2. veljače - Blagdan Gospe Kandalore.

Javna priznanja Općine Smokvica su:

  • Počasni građanin Smokvice
  • Nagrada Općine za životno djelo
  • Nagrada Općine
  • Zahvalnica Općine

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem donosi se Općini Smokvica, Komisiji za javna priznanja, 20272 Smokvica, u pisanom obliku, zaključno s danom, 19. siječnja 2016. godine.

KOMPLETAN POZIV