A A A

Općinsko vijeće Općine Smokvica je na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 20. listopada 2015. godine donijelo sljedeći zaključak o stipendijama za školsku godinu 2015/2016.

Zaključak se nalazi na sljedećem LINKU.