SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

OBAVIJEST

 

Pozivamo zainteresirane nositelje OPG-ova oštećenike opožarenih područja Općine Smokvica koji žele na svojim opožarenim područjima zasaditi autohtone sadnice (maslina, vinova loza, rogač i slično) da potrebu za nabavom tih sadnica prijave u Općinu Smokvica do 30. rujna 2015. godine.

Također pozivamo i one koji žele na opožarenom području u vlasništvu Republike Hrvatske podići plantaže gore navedenih autohtonih sorti da taj svoj interes iskažu u Općinu Smokvica do 30. rujna 2015. godine.