SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

OBAVIJEST

Pozivamo sve one koji su pretrpjeli štetu u požaru na području Općine smokvica od 18. do 27. srpnja 2015. godine, da tu štetu mogu prijaviti u Uredu Općine Smokvica, radnim danom od 8 do 12 sati, počevši od dana 29. srpnja do zaključno sa danom 10. kolovoza 2015. godine.

PROGLAS