SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:

Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
  

RAD SA STRANKAMA:


Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati

   
A A A

OBAVIJEST

Pozivamo sve one koji su pretrpjeli štetu u požaru na području Općine smokvica od 18. do 27. srpnja 2015. godine, da tu štetu mogu prijaviti u Uredu Općine Smokvica, radnim danom od 8 do 12 sati, počevši od dana 29. srpnja do zaključno sa danom 10. kolovoza 2015. godine.

PROGLAS