FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Postupak nabave bagatelne vrijednosti

Ispis

Javna naručiteljica Općina Smokvica, 20272 Smokvica, Smokvica 80, OIB: 23492092438, po Općinskom načelniku, na temelju odredbi članka 45. Statuta Općine Smokvica i članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 022-05/14-01/01; URBROJ: 2138-04/2-14-4 od 29. siječnja 2014. godine, donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

(Nabava i dostava športske opreme za Školsku športsku dvoranu u Smokvici)

Naziv predmeta nabave: "Nabava i dostava športske opreme za školsku športsku dvoranu u Smokvici"

Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kn (bez PDV-a)

VIŠE INFORMACIJA NA LINKU

Kontaktirajte nas

E-pošta:
Ime i prezime:
Poruka:
Anti Spam. Koliko ruka ima čovjek?

Galerija

galerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerija

Kontakt

Smokvica 80
20272 Smokvica
T: 020 831 105 ,020 831 066
F: 020 831 033
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.