U TIJEKU:

Javna rasprava - PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SMOKVICA 

Javna rasprava o Nacrtu strateškog plana Općine Smokvica

 

ZAVRŠENE JAVNE RASPRAVE:

E-savjetovanje za - Javna nabava - Muzej zlata i srebra u Smokvici je završeno. Izvješće možete preuzeti ovdje.

Nacrt plana gospodarenja otpadom. Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje. Objavu javne rasprave preuzmite ovdje. Izvješće preuzmite OVDJE.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u općini Smokvica