A A A

 

ODLUKA

O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

(JEDNOSTAVNA NABAVA)

"MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE SMOKVICA PRIMJENOM MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITE OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA - FAZA II"

 

Naziv predmeta nabave: "MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE SMOKVICA PRIMJENOM MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITE OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA - FAZA II"

Procijenjena vrijednost nabave: 380.740,00 kn (bez PDV-a)

 

TEKST ODLUKE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

OBRASCI