A A A

Općina Smokvica kao jedinica lokalne samouprave nastoji osigurati mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327,2.12.2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Smokvica koje se nalazi na adresi: www.smokvica.hr

Općina Smokvica osigurava da je njena mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena osobama s invaliditetom kako ne bi imali nikakve prepreke u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju mrežne stranice Općine Smokvica.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici  www.smokvica.hr

 

– Na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
– Na glavnom izborniku prelaskom pokazivača preko opcija izbornika mijenja se boja čime je prilagođen osobama s poremećajem vida i motoričkim smetnjama
– Mrežnoj stranici se može promijeniti kontrast i time prilagoditi vizualnom korištenju mrežne stranice
– Stranica nema obrazaca ili skripti čije je izvođenje vremenski ograničeno
– Stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
– Stranica nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
– Zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije
– Korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici
– Boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv
– Audio zapisi koji su objavljeni na mrežnoj stranici nikad ne dolaze samostalno, nego su popraćeni tekstualnim opisom koji prethodi audio zapisu
– Kontrast pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
– Poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju poveznica vodi
– Stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice

 

Status usklađenosti

Mrežna stranicawww.smokvica.hrdjelomično je usklađena sa Zakonom.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
• Audio i video sadržajima nedostaju titlovi
• Prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
• Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
• Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
• Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
• Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
• Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
• Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.
• Pojedine PDF datotetke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata.
Općina   Smokvica  radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Smokvica nastavlja sa stalnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.
Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.lumbarda.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti.

To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i optimalnog tehnološkog rješenja.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice www.smokvica.hr nastojat će se podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Nerazmjerno ograničenje

Za sve navedene neusklađenosti Općina Smokvica se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
U skladu s člankom 3. Zakona , PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018.

 

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Općine Smokvica sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 21. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Smokvica.


Izjava je zadnji put preispitana  od 16.-20.kolovoza  2021.

Općina Smokvica  će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt:

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu  Smokvica.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Smokvica korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , telefona 020/831-033 ili pošte na adresu Općina Smokvica, Smokvica 80, 20272 Smokvica.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem:
e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
telefon:01/4609041