A A A

 


Pročelnik:

Laura Vučković Baničević

Viši referent za računovodstvo, proračun i financije:

Andrea Korunić

Viši referent za opće poslove, društvene i komunalne djelatnosti te zaštitu okoliša:

Ivana Tomašić

Referent za komunalno gospodarstvo - komunalni redar: